Abrle.cz

Podkovářství

Podkovářství je řemeslo úzce související s kovářstvím, které se zabývá výrobou a připevněním podkov ke kopytům  zvířat, v dnešní době především koním. Podkova chrání kopyto před nadměrným opotřebením, podkování do jisté míry může napravit nepravidelné postoje a nesprávný chod koně, snižuje namáhání kloubů a šlach.  Při některých onemocnění kopyt je dokonce nezbytná (tzv. ortopedické podkování).

Za první podkováře jsou považováni Keltové, kteří vynikali zpracováním kovů. Právě oni začali vyrábět kovové podkovy. Historie podkovářství je spjata s kovářstvím; prakticky ve všech zemích tuto práci dříve vykonávali kováři a teprve v 19. století vzniklo podkovářství jako specializované řemeslo (např. na území Rakouska-Uherska se tak stalo v roce 1874). K vyčlenění došlo proto, že nesprávné podkování může způsobit až zchromnutí zvířete; tím, jak se především městští kováři stávali úzce specializovaní na několik činností, byla jejich zručnost v tomto oboru značně snížena.


12.1.2015        jsem nastopil do Podkovářská škola s.r.o.


24-25.1.2015   seminář. Problémy končetin hříbat, rovnováha kopyta a končetiny dospělého koně.
                       Přednášející vet. lékař a podkovář SCOTT MORRISON DMV, který je vedoucí Podiatrie na veterinární klinice            
                       ROODaRIDDLE Equine Hospital v Lexingtonu (USA).
Scan6A 

23-24.1.2016 seminář téma Schvácené kopyto, podotrochloza
                       Přednášející vet. lékař a podkovář SCOTT MORRISON DMV, který je vedoucí Podiatrie na veterinární klinice            
                       ROODaRIDDLE Equine Hospital v Lexingtonu (USA)

scan5b

8-10.4.2016  seminář  téma Rozštěp kopyta a špalkové kopyto
                     hlavním přednášejícím  byl Dr. Hans Castelijns (Itálie)
Jste zde: Home