Abrle.cz

Úvod

Vítejte na naších stránkách,
 
  stránky jsou ve výstavbě  děkuji za pochopení


AKTUALITA


.Naše rodina hospodaří v obci Benešov u Boskovic

Obec Benešov se nachází v Jihomoravském kraji, v blízkosti městečka Boskovice v jedinečné lokalitě Drahanské vrchoviny.

V nadmořské výšce 673 m.n.m. se zde ve zdravém horském vzduchu během roku vystřídají horké letní dny a v zimě třeskuté mrazy s vysokými závějemi sněhu.

Obec leží v krajinářsky zajímavém parku Řehořkovo Kořenecko, mezi vrcholy Paprčem (721 m.n.m) a Skalkami (735 m.n.m). V katastru obce se nachází přírodní      rezervace Pavlovské mokřady a přírodní památka Horní Bělá.p8070031

 První doložený zápis o Benešově pochází z roku 1362, obec je rovněž zanesena na mapě Moravy a Slezska ze 14. století.

 V oblasti, ve které se nachází, se rozkládaly hluboké a nepřístupné lesy. Roku 1078 daroval vévoda Ota I. toto území  premonstránskému klášteru Hradisko u Olomouce. Opat kláštera povolal z Německa sklářské odborníky a ti v místě, kde je  dnes Pavlovský dvůr, založili skelnou huť. Pro skláře postavili vesnici Benýšku, jak dokládá nápis na Pavlovském dvoře.  Vesnice později zanikla.

 Benešov vznikl jako tvrz nebo zemanství s hospodářským dvorem. V roce 1610 měla obec již dvacet stavení a svoji pečeť s  běžícím jelenem. Po zrušení hradišťského kláštera byl vytvořen náboženský fond a z jeho výnosu byl na místě tvrze    postaven kostel vysvěcený 11. listopadu 1787.rezervace
Jste zde: Home